55 LUBBERS EN PENSIOENKORTING Jan 2014

 

In de bijlage ‘Smaakmakers’ van 24 december jl. vindt Joost Eerdmans oud-premier Lubbers ‘de beste premier aller tijden’. Ik denk daar genuanceerder over. Recent erkende Lubbers namelijk dat het terugstorten van geld van pensioenfondsen naar de werkgevers in de jaren 80 en 90 een verkeerde beslissing was. ‘Ik loop daar niet voor weg’, zei Lubbers in het tv-programma Buitenhof. ‘Er is in strijd met de wet (!) een miljard aan premies teruggevloeid naar de werkgevers en wij hebben het allemaal laten gebeuren’. Bovendien Lubbers verhoogde met pensioenpremieverlaging het netto-loon (sigaar uit eigen doos). Lubbers zei in Buitenhof dat er destijds een verzoek was van werkgevers om geld terug te betalen omdat er ‘een overmaat aan middelen’ was. Zijn kabinetten graaiden ook miljarden uit Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds om ‘de staatsfinanciën op orde te brengen’. Was dit alles niet gebeurd hadden de pensioenfondsen door een groter kapitaal veel minder snel behoeven te korten.

Cees Freeke, Rivierenpark 54, Terneuzen

WBack To Top