De rival van een luis ( in de pels ) Aug 2013

Cees komt. Ik had het al aangekondigd, min of meer in maart 2010, maar het gaat gebeuren. Cees Freeke, de Terneuzense oud-belastinginspecteur met politieke aspiraties, heeft zijn come-back aangekondigd in het Zeeuwse Halfformaat. Freeke overweegt – na eerst te hebben meegelift op het Fortuynisme en de beweging van de Grote Blonde uit Venlo – nu met een lokale lijst Terneuzen 55, opnieuw een gooi te doen naar een of meerdere raadzetels. Nu mag Freeke wel zeggen dat die 55 refereert aan het inwonertal van Terneuzen (in duizenden), maar dat is natuurlijk flauwekul. De trekker van ooit LCF (Lijst Cees Freeke) wil natuurlijk ouderen aan zich binden en dat mag, zeker als je zelf 66 bent.

Of de gevestigde orde blij zal zijn met Freekes terugkeer mag betwijfeld worden. In maart 2010 vergaarde hij met zijn lokale lijst 543 stemmen, een honderd te weinig voor een zetel. Dit keer moet Freeke bij machte zijn om datzelfde aantal te behalen met wellicht – profiteren van de 55 Plus-revival – voldoende meer voor zeker een zetel. En als dat gebeurt, dan Freeke net als vroeger weer uitpakken, met zijn WOBjes, zijn onderzoekjes naar volledige openheid van zaken, zijn rechtboeken, zijn lange verhalen over wetsartikelen, overtredingen, onrecht en onrechtvaardigheid. Cees Freeke zal niet aarzelen om bestuurders in verlegenheid te brengen, dat deed-ie voordien ook nooit. Nee, Terneuzen krijgt weer op zijn minst één luis in de pels. En als SP en D66 een beetje willen zijn dat er straks meer, veel meer dan in de voorbije, o zo stille, TOP-periode.

BRON: http://www.gremberghe.nl/2013/08/de-revival-van-een-luis-in-de-pels/

WBack To Top