HOOFDPROGRAMMA MRT 2018

’55 terneuzen’ lijst 6

Burgers zijn GEEN melkkoeien!
Gemeente heffingen 3% er af!
De Westerscheldetunnel geheel tolvrij maken lukte niet kosten ca. 500 miljoen euro.
Daarom willen wij een reductie voor ONZE inwoners!
Wij zullen daarover in de gemeenteraad een voorstel indienen.

Voorzieningen

Geen enkele afbraak van ouderenvoorzieningen Woonwensen inwoners jong & oud respecteren Geen beknibbel op huishoudelijke hulp oudere! Opleidingen in zorg op MBO en HBO niveau Niet iedereen heeft een computer thuis staan Klachten bekijken door de bril van de klager!

Ondernemend Terneuzen stimuleren

Ruim baan voor onze ondernemers, detaillisten, ZZP-ers, nieuwkomers en investeerders. Overheid en milieu zijn er voor de mens. Meer winkels: H&M, de Zara en the Sting, Subway. Carpool bij Sluiskiltunnel N62

Voor uw gezond & aangenaam leefmilieu

Bewaking voor seniorenflats; daders celstraf Ziekenfonds terug; eigen risico is te hoog De pensioenpot is loon, geen gemeenschapsgeld! Geen vermindering vrouwen emancipatie (gelijke beloning voor gelijk werk, maar ook minder kostbare kinderopvang)

Stop met negeren burgers!

Bij ingrijpende beslissingen: Volk adviseert via referendum! Loyaal aan Westerse normen! Behoud Nederlandse identiteit!

Studenten faciliteren in allerlei zaken:

Bijv.: Bus Terneuzen – Gent Universiteit Jeugdcentrum bouwen; meer stageplekken Regelingen openbaar vervoer verbeteren: Ook de kleine kernen goed bereikbaar SABEWA: cliënt recht doen: snel&correct!

Varia

Steeds meer ouderen blijven thuis wonen. Bewoners over hun woonwensen verplicht horen (bijv. geen drempels). Stellen niet uit elkaar halen die naar een verzorgingstehuis moeten. Pontje Sluiskil behouden. Begraafrechten moeten worden gematigd. Beter fietspaden. Bomen zijn er voor de inwoners en niet andersom. Geen sollicitatieplicht opdringen aan moeders met kinderen onder de vijf jaar. Kinderen zijn de senioren van de toekomst. De eerste vijf levensjaren zijn doorslaggevend in de vorming op weg naar volwassenheid. Meer waarheidsvinding bij Jeugdzorg. Deze instelling neemt het daar niet zo nauw mee. Overheid en milieu zijn er voor de mens, niet andersom! Bomen zijn er voor de inwoners en niet andersom. Spoorlijn naar Zelzate realiseren; sinds 2003 op ons verlanglijstje. De gemeentelijke overheid moet betrouwbaar blijken te zijn! Dit geldt trouwens ook voor politieke partijen; dus geen voorstellen voor de bühne en vervolgens weer intrekken.

Lokaal stemmen bij lokale verkiezingen? Waarom eigenlijk?! De landelijke partijen zeggen iets te beschermen maar doen dit juist vernietigen: 1. VVD brengt de ‘hypotheekrente’ om zeep. 2. PvdA liet het ziekenfonds verdwijnen en torpedeerde de ‘gekozen burgmeester’. 3. D’66 schaft ‘referenda’ en ‘studiebeur’s af. 4. CDA sloopt mede de Wet Hillen (‘aflosboete’) en stemde ook tegen een motie de eigen bijdrage met 100 euro te verlagen hoewel bij de verkiezingen door Buma uitdrukkelijk beloofd werd de eigen bijdrage met 100 euro te verlagen.

Wat hebben we allemaal bereikt?

Erg veel, wat voorbeelden.
MUG, euro per inwoner
Skatebaan Sas van Gent
Onrechtmatige staatssteun verijdeld
Coffeeshop aan de grens tegengehouden
Camperplaatsen Verbetering W de zwijgerlaan ,krediet 63000 euro
Initiatief nieuwbouw Prins Willem van Oranjeschool
Dow kruispunt verbeterd
Behoud brandweer Zuiddorpe ( werd later alsnog in ‘Veiligheidsregio’ om zeep geholpen
Vuurwerkvrije zones
Rijwielpad voor scholieren Driewegen – Biervliet
Voorlichting over te laat reageren op bezwaarschrift:‘ingebrekestelling’ ontbreekt. Kruispuntverbetering N61 (i.p.v. aangevraagde verkeerslichten)
Schoonmaak Otheense Kreek
Diverse verbeteringen Canisvliet, bestrating, riool en verlichting
Vraag: Schuttershof ontbeert een supermarkt (vraag van 15 augustus 2008!)
Onttrekking plein Scalda/Zeldenrustcollege aan de openbaarheid (i.v.m. drugs)
Amendement rooftassen en roofjassen
Bewindvoering verbeterd
Veiligheidscamera op de markt
Aan de kaak stellen van VRZ en aan-Z
Aan de kaak stellen van Sabewa
Aan de kaak stellen van Aan-Z
Nederlandse vlag in de raadzaal

WBack To Top