Inwoners 15 euro per maand tol tunnel MRT 2018

Er zijn partijen die streven naar ‘tolvrije’ Westerscheldetunnel. Dit streven is gedoemd te mislukken. Het financiële offer is namelijk daarvoor veel te groot, ca € 500 miljoen euro. En: waarom tolvrij? – laat het vrachtverkeer bijv. Rotterdam – Calais maar betalen.

55 terneuzen zet daarom in voor een regeling alleen voor onze inwoners!

Het staat de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en van ‘de andere kant’ vrij zelf een soortgelijke regeling voor hun inwoners te treffen. Een uitgave van € 0,9 miljoen is op de gemeentelijke begroting van Terneuzen ‘te doen’.

Aantal passages met T-tag inwoners van Terneuzen (2015: 1.225.173) € 5,0 miljoen
Aantal passages van inwoners die kaart kopen bij déze regeling, geraamd € 0,1 miljoen € 5,1 miljoen
Eigen bijdrage jaarkaart gesteld op € 180,-; geraamde opbrengst T-tag, € 4,2 miljoen
Ten laste van de gemeente Terneuzen voor de tunnelgebruikers € 0,9 miljoen

Het INITIATIEFVOORSTEL, dat zo spoedig na de verkiezingen zal worden ingediend, is billijk omdat enerzijds met de eigen bijdrage wordt erkend dat de kosten substantieel zijn, terwijl anderzijds de inwoners van Terneuzen tegemoet kan worden gekomen.

De regeling kan 1 januari 2019 ingaan en drukt dus op de begroting van 2019. In het laatste kwartaal van 2018 kan de gemeente € 4,2 miljoen euro eigen jaarbijdrage innen. Waar een wil is, is een weg!

De mogelijke tegenwerping dat een deel van de werknemers de reiskosten vergoed krijgen, doet niets aan het voorgaande af. Immers de situatie van die werknemers blijft gelijk, terwijl het niet langer behoeven te vergoeden van reiskosten door hun werkgevers het MKB ten goede komt.

WBack To Top