MACHTMISBRUIK

Den Haag

De PvdA-minister Guusje ter Host is door het Gerechtshof Amsterdam terecht gewezen (Telegraaf 4 november 2009); zij had geen toestemming mogen geven tot afluisteren van journalisten. Persvrijheid is één de factoren waaraan een democratische rechtsstaat wordt afgemeten.

Ook PvdA-minister Wouter Bos ging dit jaar ook in de fout; hij verbood de provincie Noord-Holland zelfstandig tegen Landsbanki (IJsland) te procederen. Bos zette de bevoegdheid van de regering (‘Koninklijk Besluit’) in om de provincie haar eigen rechtsgang tegen deze bank te beletten. De Raad van State maakte echter juridisch gehakt van dit vernietigingsbesluit. De redengeving was ondeugdelijk en de eigen rechtsgang woog zwaarder.

CDA-minister Donner misbruikt ook. Omdat de Staat in 2005 wetsovertreder was in de beruchte Schipholbrand en de Staat (zijn ministeriële verantwoordelijkheid!) niet voor de rechter wilde verschijnen, misbruikte de regering haar schorsingsbevoegdheid 3,5 maand lang. Een buitengewoon zuiver geval van machtsmisbruik. Schaamte is, dunkt me, bij deze politici een onbekende emotie.

Terneuzen

 

In een vorig politiek leven stelden wij ‘gratis schoolzwemmen’ voor. Andere partijen ‘namen’ dit idee in hun programma ‘over’. Achteraf bleek dit niet serieus. Want in de gemeenteraad schoten nota bene die zelfde partijen dit plan weer gretig af. De raadsvoorzitter vroeg of ik het voorstel wilde intrekken. Nee! Verder verlangde ik hoofdelijke stemming. Uitslag: 1 vóór en 30 tegen.

De raadsvoorzitter verklaarde direct na afloop van de raadsvergadering: ‘Ik zal Conny [redacteur PZC destijds] bellen om te vragen dat niets over schoolzwemmen in de krant komt’. Het onttrok zich aan mijn gezichtsveld of hij de daad bij het woord had gevoegd.

Wel constateerde ik dat de raadsvoorzitter in raadskelder - gebruikelijk na elke raadsvergadering - in een afgelegen hoekje met een pilsje in de hand - met de journalist van de plaatselijke krant, René Hoonhorst, drie kwartier heeft staan praten.

Tevens constateerde ik dat de zaterdag erna er niets, maar dan ook helemaal niets over de raadsvergadering en het torpederen van de raad van het voorstel schoolzwemmen in de krant stond!

 

 

 

 

WBack To Top