NEDERLANDSE SOUVEREINITEIT NADERT HET NULPUNT MRT 2018

Europese leiders hebben ‘the European dream’, die geïnspireerd is op ‘the American dream’. De vergelijking loopt mank. In Amerika spreekt men dezelfde taal, kijkt naar dezelfde TV zenders en heeft men dezelfde cultuur en geschiedenis en vrijwel hetzelfde geloof.

In de EU zijn de landen zijn protestant of katholiek, terwijl Frankrijk grotendeels katholiek is en tien procent de islam aanhangt. In Europa worden vele talen gesproken. Cultuur en arbeidsethos zijn erg verschillend. Het is niet verbazingwekkend dat in de grote EU bureaucratie het personeel voor ongeveer de helft uit tolken en vertalers bestaat.

De EU heeft het weliswaar voor het zeggen, maar de EU heeft een zwakke democratische inbedding. De EU bepaalde een vrije moslim immigratie naar Europa. De EUROPESE BEVOLKING IS HELEMAAL NIETS GEVRAAGD en in de diverse lidstaten waar deze immigratie tot een onevenredige vermeerdering van de staatslasten, zedenmisdrijven, vermogensdelicten en openbare orde problemen leidt, verzet de bevolking zich massaal tegen de immigratie. Zweden is al bezweken. Duitsland en Frankrijk volgen. Dan ons land?

De EU ‘garandeert’ ‘respect voor de islam’ (niet voor andere geloven). Om de lidstaten in bedwang te houden heeft de EU een hele reeks maatregelen bedacht teneinde de desbetreffende regeringen machteloos te maken, of wel hun souvereiniteit te ontnemen.

1. Ontneem een land zijn eigen munt (eigen monetair beleid onmogelijk); 2. dan voer je een centrale bank in (rente kunstmatig laag houden); 3. dan ontneem het land zijn eigen cultuur (het volk wordt ontworteld), 4. eigen geloof bagatelliseren; halal, islamitische kleding en volksvermenging toejuichen, 5. neem Nederlandse zijn identiteit af, neem zijn landsgrenzen af ‘Nederland is van niemand in het bijzonder (Pechtold - D66)’ en voer een Europees paspoort in. Sluitstuk: 6. EUROPESE BELASTING (‘zogenaamd voor klimaatbeheersing’), 7. EUROPEES LEGER INVOEREN (‘er zijn toch geen grenzen meer’).

Deze finale komt snel. Een gezamenlijke vijand bevordert een Europees leger. Deze vijand werd al dan niet planmatig gecreëerd op het plein in de Kiev, de voormalige hoofdstad van het Russische rijk, door oud-militair en VVD Europarlementariër Hans van Baalen, liberale voorzitter Guy Verhofstadt en PvdA Eurocommissaris Frans Timmersmans. Zij moedigden daar duizenden betogers aan, die tegen de pro-Russische regering demonstreerden.

De NAVO zou echter niet verder zou uitbreiden naar het Oosten. Volgens Gorbatsjov en een Amerikaanse diplomaat is deze toezegging is gedaan. Poetin reageerde met de annexatie van de Krim. Porosjenko, de president van de Oekraïne, bekend van de Panamapapers, heeft nu het lidmaatschap van de EU en NAVO gevraagd. Europese leiders dromen nu over een Europese belasting en een Europees leger. ‘Onze’ souvereiniteit is dan geheel verdwenen.

WBack To Top