Over Cees Freeke


55 Over onsFractievoorzitter Cees Freeke zit meer dan tien jaar in de politiek. Hij heeft als zodanig vele zaken aangepakt, zoals de drugshandel, de onrechtmatige staatssteun van de gemeente Terneuzen,  de ontpoldering, de vuilste kreek (riooloverstort)  van Nederland,  UMTS masten op risicovolle plekken,  winkeldiefstallen en de overtreding van de ARBOwet. Tijdens zijn periode in de gemeenteraad verscheen er om de haverklap een stuk in de krant.  Na maart 2010 werd echter het oorverdovend  stil.


Tijdens zijn loopbaan was hij afdelingsvoorzitter bij de vakbond bij Financiën.  Freeke is niet iemand die bij de pakken neer zit.  Zo begon hij een studie rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Tilburg met als hoofdvakken, hoe kan het ook anders, arbeids- en pensioenrecht.   In het kader van het arbeidsrecht in een sociaal- en economische context schreef hij recent een scriptie over pensioenrecht, waarbij een pensioenfonds werd onderzocht.  U vindt dit onderzoek onder de rubriek ‘pensioenen’.  Kortom iemand die politiek en juridisch zijn mannetje staat.  Zijn belofte is: activiteit.


Daarbij kent hij de klappen van de zweep. Freeke is meer dan uw vertrouwen waard. Zeker nu de 55plussers in de verdrukking zitten. Een fractievoorzitter van een grote politieke partij verkondigde dat 50plussers rijk zijn.  Zo’n uitspraak is standaard de voorbode van kortingen, bezuinigingen en afbraak van voorzieningen die deze generatie niet heeft verdiend.  Trouwens de 55 minners evenmin.  Als de pensioenpotten door banken en overheid alsnog worden geplunderd is voor hen ook niet meer over.  Er is werk aan de winkel.


WBack To Top