WUZ Eiland voor de kust geplaatst 10 februari 2008, 15.00 uur

De redactie heeft dit artikel op
de voorpagina geplaatst. Foto: WUZEr
moet zo nodig een eiland voor de kust komen. Een commissielid van het daartoe
opgerichte platform met een hoofdambtenaar van een ministerie en een
industrieel kruisten de degens op het wekelijkse discussie Tv-programma
‘Binnenhof’.De
industrieel uit de baggersector vindt het cruciaal dat eerst een perspectief
wordt gemaakt. Het commissielid zette hem meteen als ‘gefrustreerd’ weg. De
ambtenaar verwijst naar de slecht bijgehouden dijken. ‘Typisch Nederlands’,
reageerde het commissielid.Met
een beetje gezond verstand weet je dat een dergelijk project economisch niet
haalbaar is. Ook niet als energie-eiland; voor getijdenenergie moet je een eb-
en vloedverschil hebben van meer dan tien meter, zoals in Frankrijk, maar dan
nog moest er nog subsidie bij.En
windturbines draaien op subsidie en niet op wind. Maar het platform wil
Nederland ‘in de etalage’ zetten. Wie gaat dat allemaal betalen? U raadt het
al; u en ik.  Hopelijk haakt de politiek
af.In
Zeeland kennen we die geldverspilling al. Zoals de bouwput in Middelburg, het
industrieterrein van Vlissingen,  het
hertenkamp en Euregiotuinen in Sluis, waar de politiek niet tijdig
ingreep.   De
Markerwaard moest nog ingepolderd worden. En de zestien zwakste schakels in de
kust, van de zeewering in Den Helder tot die van Cadzand, moeten worden
opgeknapt. En diverse rivierdijken. Nog afgezien van de klimaatverandering,
zeespiegelrijzing, constante afslag van de kustlijn, schaarse ruimte van het
achterland, het fenomeen van buitendijks bouwen.Kortom:
een eiland in de Noordzee is het fantastische stokpaardje van enkelingen,
zonder nut en noodzaak. Mijn idee is, heren stel eerst orde op zaken in het
binnenland, voordat u zich tot de zee wendt.
Vraagcees


 


 


WUZ Eiland in de Westerschelde geplaatst 24  februari 2008 om 14.41 uurIn navolging van hoog niveau bedacht energie-eiland in de Noordzee  1)
wordt nu ook lokaal niveau er flink op los gefantaseerd. Een eiland in de
Westerschelde. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.Er zit een plan achter, ofwel is de wetmatigheid van "zoveel
pech heeft niemand" van toepassing. Eerst tekende een duurbetaald
onderzoeksburo voor Terneuzen een busstation: Dit deden ze exact op de locatie van de door de
Eur-regionale havenschappen van Gent en Terneuzen zo gewenste
nieuwe grote Zeesluis te Terneuzen. Speerpunt van economische voorspoed
voor de komende eeuw, die gewenste zeesluis.Als gevolg van dit alles zit de gemeente nu opgescheept met een
ontwerp - spuuglelijk, onbereikbaar en weinig praktisch -  ten
dienste / tot last van reiziger en het openbaar vervoer in het
midden van Nergens.Volgens onze Fractie een verlies-verlies situatie voor alle partijen;
want in plaats van megaschepen met 13000 containers voor de bedachte TCT
(Terneuzen Container Terminal), rijden er nu veelal schaarsgevulde bussen
van Niks naar Nothingham.L'histoire se répète, het voormalige Bravenboer had onder de
nieuwe naam Grontmij een heus mazzeltje: Het Buro mocht van
lokale regeringswege lekker wat taxpoet kapot slaan; fijn een visie op Het
Scheldefront projecteren, dat is de Stadsrand die grenst aan de Westerschelde.Wij vermelden dit niet geheel ten overvloede, daar deze zone vooral
wordt gefrequenteerd door lieden uit Frankrijk en Belgie, die
nadrugselijk niet voor het mooie uitzicht op de rivier naar Terneuzen
afreizen. Indien niet strikt noodzakelijk wordt een doorsnee "Jan
Publiek" mens in die omgeving liever niet gesignaleerd of dood
gevonden.Planschets Scheldefront is dus een gebiedsgerichte benadering
aangaande de oude Veerhaven (thans Jachthaven en gedeelte beroepsvaart)
en de zeezijde van Terneuzen, immers moet de band met de Westerschelde worden
benadrukt, zo is de hooggedragen wens van het
gemeentebestuur. "Doe maar eens een lekker gek idee", moet
Wethouder Van Hulle hebben gezegd, "we hebben toch al een Busstation
met een gouden plee".Aldus kon het gebeuren dat het
allerminst voordelige, dus waarschijnlijk duurbetaalde ontwerpburo, -
schijnbaar niet gehinderd door kennis van zaken -, een EILAND tekent op de
plaats waar de Westerschelde een plaatselijk record van 50 meter
aan waterdiepte bezit. Daarbij komt dat de stroomsnelheden ter plaatse de
pan uit gieren gedurende een groot gedeelte van het getij.Misschien heerst ter plaatse heden de perfecte situatie voor
de door de LCF verlangde ' getijden energie ', het met behulp van
onderwatermolens opwekken van blauwe stroom, maar beoogd gebied
is absoluut de allerslechtste keuze als het gaat om het projecteren van
een "adventure outdoor island".Het avontuurlijke karakter van het outdoor island
(bestaat er dan een soortgelijk indoor eiland?) zal zich vooral opbaren in
de astronomisch hoge kostenkant die de aanleg met zich zal meebrengen.
Uiteraard betaald door u,
de brave hardwerkende burger torst deze last.Ofwel er is sprake van een deerlijke omissie, en het Eiland wordt
naast uitverkiezing tot het achtste Wereldwonder ook een grandioos maar
ultra-duur succes. De thrill om hordes met bezoekers te lokken zal
dan waarschijnlijk moeten bestaan uit de doodsverachting van de gasten,
tegenwoordig beter bekend als "het Bokito effect".Het nieuwe Eiland ligt immers ook nog eens ingetekend op
een piseindje van de vaarroute van de nieuwe generatie Megaschepen,
die HAVEN-stad Terneuzen - geladen met per schip dertienduizend
containers (de burgemeester Jan Lonink weet bij calamiteiten gelukkig met
1 muisklik de destructieve inhoud per container) - met 16 knopen per
uur voorbij sjezen, eerst een enorme snor vooraan op de boegbulb, en
achteraan een mistachtige spray van opgeworpen zogwater.Danwel kan de bezoeker mogelijk de kick worden bezorgd
door het idee, - niet onwaarschijnlijk - , dat het Outdoor Eiland
ieder giertij opnieuw door het donkere wild woest
wassende Westerschelde water kan worden verzwolgen. Niet
ondenkbaar is dat outdoor island als Atlantis zal vergaan met man en
muis.Toch een lichtpuntje, dit heftige spook eiland zou in overweging
kunnen worden genomen (!) indien men als gemeente besluit: Dat
men overgaat tot het op kosten van "de coffee shops"
verplaatsen van de twee huidige drugspaleizen in noordelijke richting. Het
Eiland is dan gratis "op kosten van" een unieke attractie.Dit alles aan een nieuw Wereldwonder wordt
dan gelukkig niet door de burger betaald, en het beoogde
zoekgebied voor nieuwe drugslocaties rond een onschuldig dijkdorp kan
worden vergeten.Westdorpe en omstreken hoeft dan niet als offerlam te
dienen voor het compleet uit de hand gelopen gedoogbeleid. 2)Momenteel daaraan verbonden het door het gemeentebestuur
geformeerde plan voor verplaatsing van de uitheemse horde drugstoeristen
richting het boerenland, ofwel buiten de bolwerken van de grote
Stad Terneuzen.Out of the box denkend, de andere kant op "net zo lekker
gek" als de Grontmij, en indien men in de gemeenteraad toch besluit
conform het college voorstel voor het "Outdoor Island": Dan per
direct "kosten koper" die coffeeshops er op, betreden wel op
eigen risico, en bij twijfel weer laten afzinken tot de oorspronkelijke
waterdiepte.Volgens de Steltkluut het plan deels strijdig met de aanwijzing als
'Natura 2000-gebied' en volgens de voorzitter van de plaatselijke
watersportvereniging Neuzen ‘belachelijk’.Legitieme vraag: zullen achtereenvolgens B. en W. en de gemeenteraad
zich iets van hun aantrekken? Het zal ons benieuwen.


 

1)  http://www.wuz.nl/artikel/54907742.eiland-voor-de-kust.html

2)  http://www.wuz.nl/artikel/54904811.mislukt-gedoogbeleid-terneuzen.html

 

Vragen:


 


Deelt het college de mening
van de voorzitter Piet van Driel van de watersportvereniging Neusen dat het
plan, dat door de Grontmij in uw opdracht is opgesteld, belachelijk is?


Zo nee, waarom niet?


 

Deelt het college de mening
van de Steltkluut dat het plan deels in strijd is met Natura - 2000? Zo nee,
waarom niet?


 

WBack To Top